Cumhuriyet Üniversitesi 145 Sözleşmeli Personel Alım İlanı! Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 6 Ekim 2020 20:40

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünün yayımladığı ilana göre; Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 145 Sözleşmeli Personel alınacak. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel alımları yapacak. Hemşire (Ortaöğretim mezunu – 100 kişi), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı mezunu – 32 kişi) ve Diğer Sağlık Personeli (Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans programlarının birinden mezun – 13 kişi) kadrolarına toplam 145 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak.

Genel Şartlar:

– Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

– 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

– Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

– Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

– Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

İlgili adaylar, 06 Ekim 2020 tarihine kadar (Başvuru Saatleri; 09:00-11:30 ve 13:30-16:30) Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Üniversite Hastanesince onaylanmış) Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.

Diğer Detayları Görmek ve Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ.