Çukurova Üniversitesi 52 Engelli ve Eski Hükümlü Personel Alacak

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 15:04

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli işçi alımı yapılacağını duyurdu. 33 Eski Hükümlü ve 19 Engelli İşçi olmak üzere toplam 52 işçi alımı yapılacağı belirtildi.

Çukurova Üniversitesi Engelli ve Eski Hükümlü personel alımı için aşağıda belirtilen şartlara uygun adaylar, 06.05.2019 – 10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sürekli Büro İşçisi olarak alınacak Engelli Personel kadrosu için; 2 ilköğretim, 11 lise, 4 ön lisans, 2 lisans mezunu personel alımı gerçekleştirilecek.

Sürekli Büro İşçisi olarak alınacak Eski Hükümlü kadrosu için; 2 ilköğretim, 28 lise, 3 ön lisans mezunu personel alımı gerçekleştirilecek.

Genel Açıklamalar

1- İlköğretim ve Lise eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne göre,

2- Ön lisans ve lisans düzeyindeki sürekli işçi talepleri KPSS puanına göre,

3- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

4- Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.cu.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ilan edilecek olan bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilerek ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca; görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

6- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

7- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından belirlenecek.

8- Kura çekimi, 22.05.2019 Çarşamba günü, saat: 14.00’de Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı salonunda yapılacaktır.

Başvuru Şartları

1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5- 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4.
Maddenin birinci fıkrasının (ğ) tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak
şekilde yaralanan olmak,

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7- Eski Hükümlü adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

8- Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak
kazanan işçiler, kurumca belirlenecek mülakat sonucuna göre işe başlatılacak olup,
www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0(322) 338 60 84/ 2336-2688

NOT: İŞKUR internet sitesi üzerinden iş başvurusu yapmak için İŞKUR Portal Sistemine bireysel üye olarak giriş yapılması gerekmektedir. Bireysel üye olmayanlar; İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt yaptırmalı.

İŞKUR’a Kayıt Olmak ve Başvuru Yapmak Hakkında Bilgi İçin TIKLAYINIZ.