Çorum Belediyesi 60 KPSS Puanı Şartıyla 9 İtafiye Eri Alacak!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:14

Çorum Belediye Başkanlığı, İtfaiye Eri alımı için Resmî Gazete aracılığıyla duyuruda bulundu. Yapılan duyuruya göre Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun ve en az C Sınıfı sürücü belgesine sahip 9 İtfaiye Eri (Kadın/Erkek) alımı yapılacaktır.

Başvuru için 2018 yılı KPSS P93 Önlisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak. 

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

– Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

Başvuru yapabilmek için istenilen belgelerle birlikte, 18 Kasım – 22 Kasım 2019 (saat 17.00’a kadar (08:00-17:00 )) tarihleri arasında Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. 

İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.