Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözlü Sınavla 15 Sözleşmeli Personel Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 27 Haziran 2020 13:02

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğünce yayımlanan ilana göre; ‘Kentsel Dönüşüm Uygulamaları’ kapsamında çalıştırılmak üzere sözlü sınav sonucuna göre beş farklı kadro için 15 Sözleşmeli Personel alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, İnşaat Mühendisi ve Harita Mühendisi kadrolarına 15 Sözleşmeli Personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları (ilanın linki aşağıda verilmiştir) taşıması gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları:

– Türk vatandaşı olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer
alan şartları haiz olmak,

– Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

– Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

– Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 15 Haziran – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerin bilgisayar ortamında doldurulup çıktıları alınarak imzalandıktan sonra, dilekçe ekinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yolu ile teslim etmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

İstenilen Belgeler, Başvuru Özel Şartları ve Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.