Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS İle 44 Sözleşmeli Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:18

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 44 Sözleşmeli Personel alacak. T.C. Devlet Personel Başkanlığı interenet adresi üzerinden yapılan duyuruya göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde) istihdam edilmek üzere 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınarak 44 Sözleşmeli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı alınacaktır.

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

– Mühendis, mimar ve şehir plancısı pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak.

– Sağlık bakımından mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışmasına engel hali
bulunmamak.

– KPSS’ye girmiş ve (2018-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puanı almış olmak.

– Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis, mimar ve şehir plancısı
pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

– Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.

– Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Başvuru tarihleri, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde ilan edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2019

Başvuru İçin Tıklayınız.