Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 Daimi Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 7 Mart 2020 00:36

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nün yayımladığı ilana göre; 45 Özel Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli alınacak. 

Başvuru yapacak adaylar, 6 Mart 2020 tarihine kadar İŞKUR’un ” https://esube.iskur.gov.tr ” internet adresi üzerinden, İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

Özel Güvenlik Görevlisi Kadrosu İçin (11 Erkek, 4 Kadın Personel) Başvuru Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– En az lise ve dengi okullardan, en fazla lisans mezunu olmak.

– Bayanlar için 1.65 cm, erkekler için 1.75 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 10 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.

– 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

– Askerlikle ilişiği olmamak.

– Özel güvenlik görevlisi belgesine/kimlik kartına sahip olmak (Silahlı/Silahsız).

– Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaya sağlık yönünden elverişli olmak. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (İşe alım aşamasında Sağlık Raporu tam teşekküllü hastaneden alınacaktır)

– Affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimini ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Çanakkale Merkez İlçede bulunan yerleşkelerin iç ve dış mekânlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

– Çanakkale merkez ilçe belde ve köylerinde ikamet etmek (10 erkek, 4 kadın).

– Biga İlçesi belde ve köylerinde ikamet etmek (1 erkek).

Temizlik Personeli Kadrosu İçin (30 Kişi) Başvuru Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– En az ilköğretim okulundan, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) okulu mezunu olmak.

– 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını geçmemiş olmak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

– Çalışmasına engel teşkil edebilecek zihinsel ve fiziksel özrü olmadığına dair sağlık raporu almak (Tam teşekküllü hastaneden).

– Askerlikle ilişiği olmamak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kura tarihi, saati ve yeri: 12 Mart 2020 (saat 15:00’da) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.