Bozok Üniversitesi En Az Lise Mezunu 80 Daimi Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 6 Haziran 2020 15:40

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesinde) sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere işçi alımları yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) aracılığıyla en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak şartı ile Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı kadrolarına 80 Sürekli İşçi alınacak. Müracaatlar İŞKUR internet sitesi üzerinden online veya e-devlet üzerinden ya da ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru için genel ve özel şartlar nelerdir? Başvurular ne zamana kadar yapılacak? İşte, detaylar…

Genel Başvuru Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak,

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

– Atanmaya hak kazanan personelin çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

– Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) bünyesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığını belgelemek.

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Temizlik Görevlisi (5 Kişi) Alım İlanı:

– Ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olmak.

– Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

– Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) bünyesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığını belgelemek.

Son Başvuru Tarihi: 05 Haziran 2020

Başvuru Yapmak için Tıklayınız.

Güvenlik Görevlisi (13 Kişi) Alım İlanı:

– Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

– Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

– 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen güncel özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak)

– Başvuru yapan adaylarda erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve bu şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmaması gerekmektedir.

– 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

– Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) bünyesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığını belgelemek.

Son Başvuru Tarihi: 05 Haziran 2020

Başvuru Yapmak için Tıklayınız.

Hasta Ve Yaşlı Bakım Elemanı (62 Kişi) Alım İlanı:

– Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

– Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

– Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) bünyesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığını belgelemek.

Son Başvuru Tarihi: 05 Haziran 2020

Başvuru Yapmak için Tıklayınız.

İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’ a kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR’ a kayıt olmak ve iş başvurusu yapmak hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.