Boğaziçi Üniversitesi 27 Araştırma Görevlisi Alacak

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 15:33

T.C. Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan ilana göre, Boğaziçi Üniversitesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alımı yapacak.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre  Bilimleri Enstitüsü, Fen – Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Mühendislik Fakültesinin “Araştırma Görevlisi” kadrosuna 27 öğretim elemanı alınacak. 

Başvurular, Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine 10 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabilecektir. ”Akademik Görev için Müracaat Formu” http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_
gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,
3. Resmi transkript (Lisans),
4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.