Boğaziçi Üniversitesi 17 Bin TL’ ye Kadar Maaşla 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor!

Güncellenme Tarihi: 17 Mart 2020 22:46

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; Üniversitenin Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i
ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak
olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Başvuru Genel Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim  kurumlarından mezun olması,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

e) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu
belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

f) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla ve tam teşekküllü hastaneden alınmış
sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular, 03 Mart – 17 Mart 2020 (18:00’a kadar) tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru” linkindeki bilgiler doldurulmak suretiyle çevirimiçi olarak ya da “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle ilanda belirtilen belgelerle birlikte, 17/03/2020 tarihi mesai bitimine kadar “Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BEBEK / İSTANBUL” adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Başvuru Özel Şartları, Pozisyonlar ve Ücretler Tablosu, İstenilen Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.