Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 10 Personel İstihdam Edecek!

Güncellenme Tarihi:

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Resmi Gazete üzerinden yayımladığı ilana göre; 1 (bir) İç Denetçi, 7 (yedi) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli pozisyonları için toplam 10 (on) personel istihdamı gerçekleştirecektir. Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir. 

Genel Şartlar:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvurular, 10 Şubat – 21 Şubat 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısında yer alan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır.

* **Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını  Isparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar, Sözlü Sınava İlişkin Detaylar ve Diğer Ayrıntılar İçin İlanı TIKLAYINIZ.