Ankara Üniversitesine 134 Sürekli İşçi Alınacak! Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Güncellenme Tarihi: 17 Ekim 2020 12:25

Ankara Üniversitesine 134 Sürekli İşçi alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Ankara Üniversitesi Hastanelerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 134 “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. 

Başvuru Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak, ilan tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak. 

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

– Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

– Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

– Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

Başvurular 12 Ekim – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak yapılacaktır.

Kura çekim işlemi 13 Kasım 2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz.

İŞKUR’ a iş başvurusu yapmak ve İŞKUR’ un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.