Ankara Üniversitesi Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 557 Sözleşmeli Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 27 Haziran 2020 13:05

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 557 Sözleşmeli Sağlık Personeli ilanı yayımladı. KPSS puanı esas alınarak Hemşire, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Biyolog, Sağlık Teknikeri, Laborant, Eczacı ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarına 557 Sözleşmeli Personel alınacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği ilana başvurular 26 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. (Eczacı kadrosuna başvuracak adaylar da KPSS puan şartı aranmamaktadır.)

Adaylar İçin Genel Şartlar:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

– 2018 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

– Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuru niteliklerini taşıyan adayların, 12 Haziran – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında Üniversitenin resmi internet adresi üzerinden elektronik ortamda online başvuru formunu doldurduktan sonra istenilen belgeleri de sisteme ekleyerek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Online Başvuru İçin Tıklayınız.

Başvuru Özel Şartları, Gerekli Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlanı Tıklayınız.