Ankara Büyükşehir Belediyesine En Az Lise Mezunu ve KPSS 55 Puan Şartıyla 300 İtfaiye Eri (Kadın/Erkek) Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 10 Temmuz 2020 20:20

Tüm yazılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı yayımladı. İlana göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, açıktan KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak şartıyla 100 itfaiye eri ile KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış şartıyla 200 itfaiye eri olmak üzere toplam 300 İtfaiye Eri (Kadın/Erkek) alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları: 

– 100 kişilik kadro için;

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak,

En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

200 kişilik kadro için;

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının
birinden mezun olmak,

En az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.),

– Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

– İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

– Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular 1 Temmuz – 10 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar, ilanda belirtilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere “Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA” adresine şahsen müracaat edilerek yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav 20 Temmuz – 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında “Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9, 06070 İskitlerAltındağ/ANKARA” adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

İstenilen Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.