Akdeniz Üniversitesi 245 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı! Yazılı Veya Sözlü Sınav Yok!

Güncellenme Tarihi: 1 Temmuz 2020 00:58

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesi birimlerinde çalıştırılmak üzere “Sözleşmeli Personel” alımı yapacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS puanı esas alınarak Hemşire, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Eczacı, Sağlık Teknikeri, Laborant, Röntgen Teknisyeni ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarına 245 Sözleşmeli Personel alınacak. (Eczacı kadrosuna başvuracak adaylar da KPSS puan şartı aranmamaktadır.) Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans veya lisans mezunu adayların başvuru yapabildiği ilan da diğer şartlar nelerdir? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? 

Genel Şartlar:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– İlanda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

– 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

– Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Diğer pozisyonlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. * “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

– Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli:

Adaylar, 15 Haziran – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında üniversitenin online başvuru sistemine kayıt yaptırdıktan sonra başvurularını yapabilecekler. Adayların aşağıda linkleri verilen web adreslerinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) kadrolarına başvuru yapmak için tıklayınız. 

Diş Hekimliği Fakültesi kadrolarına başvuru yapmak için tıklayınız.