Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 İlde Ön Lisans ve Lisans Mezunu 817 Sözleşmeli Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 19 Kasım 2020 21:38

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 817 Sözleşmeli Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete üzerinden yapılan duyuruya göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı kadrolar için sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. 81 ilde Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Büro Personeli ve Destek Personeli kadrolarına toplam 817 Sözleşmeli Personel alınacak.

Başvuru Genel Şartları:

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

– Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

– 65 yaşını bitirmemiş olmak,

– 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Başvuru Özel Şartları:

Sosyal Çalışmacı pozisyonuna atanabilmek için;

– Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

Psikolog pozisyonuna atanabilmek için;

– Psikoloji lisans programından mezun olmak.

Çocuk Gelişimcisi (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Fizyoterapist pozisyonuna atanabilmek için;

– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;

– Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

Hemşire (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

– Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

– Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.

Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

– Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Destek Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere;

– İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

– Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

– Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak,

– Elektrik ön lisans programından mezun olmak,

– Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru yapacak tüm adayların 2020 yılı KPSS P3 veya KPSS P93 puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 09/11/2020 tarihinden 19/11/2020 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar Bakanlığın web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.