Adli Tıp Kurumu 21 Şehirde Ön Lisans ve Lisans Mezunu 60 Personel Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 21 Eylül 2020 10:49

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının Resmi Gazete üzerinden yayımladığı ilana göre; Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında (21 ilde) istihdam edilmek üzere 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. 

Başvuru Genel Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Son başvuru günü olan 18 Eylül 2020 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

– Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

– 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak,

– Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak,

– 2018 yılı KPSS’ye girmiş olmak ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular 7 Eylül (saat 10.00’da başlayacak) – 18 Eylül 2020 (saat 17.00’da sona erecek) tarihleri arasında, Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Başvuru sonuçları ve sözlü sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.