Adalet Bakanlığı Farklı Kadrolara 818 Memur Alımı Yapacak! Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 19 Kasım 2020 21:39

Adalet Bakanlığı farklı kadrolara lisans mezunu 818 Memur alımı yapacak. Yayımlanan iki ayrı ilanın detayları aşağıda verilmiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 400 İdare Memuru Alım İlanı:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınav ve mülakat ile 9-5’inci dereceli kadrolara 300’ü Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100’ü Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 İdare Memuru alımı yapacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– Türk Vatandaşı olmak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

– Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

– Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

– 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 27.11.2020 tarihinde başlayıp 11.12.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Adalet Bakanlığı 418 Memur Alım İlanı:

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapacak adaylar, 11 Kasım – 25 Kasım 2020 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla başvurularını gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.