Adalet Bakanlığı 1100 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı İçin Sınav Duyurusu Yayımladı! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 7 Ekim 2020 10:39

Adalet Bakanlığı, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilana göre; Adalet Bakanlığınca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 1100 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Sınava başvurular 29 Eylül – 6 Ekim 2020 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Geç başvuru günü 15 Ekim 2020 dir. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım 2020 Pazar günü ilanda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır. Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kur’a günü ve yeri Bakanlığın internet sitesinden ayrıca ilan edilecektir.

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alım ilanına başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

– Türk vatandaşı olmak,

– Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar)

– Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

– Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

Sınava girecek adaylar 29 Eylül-7 Ekim 2020 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM
adına 225,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi
yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme
işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar 337,50 TL olan sınav ücretini aynı gün
yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a
kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Tüm Detaylar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.