9 Şehirde Üniversitelere 1690 Sürekli İşçi Alınacak! Başvurular 12 Haziran 2020’de Sona Erecek! Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 13 Haziran 2020 11:07

Türkiye’de pek çok şehirde Üniversitelere “Sürekli İşçi” alımı yapılıyor. Erzurum, Mersin, Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Gümüşhane ve Elazığ olmak üzere 9 farklı şehirde Üniversiteler tarafından toplam 1690 “Sürekli İşçi” alınacak. Başvurular 12 Haziran 2020’de sona erecek. Aşağıda ilgili adaylar için kadro dağılımları, genel bilgiler ve detaylar için linkler yer almaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere 20 (yirmi) Güvenlik Görevlisi, 3 (üç) Temizlik Görevlisi, 1 (bir) İnşaat İşçisi, 1(bir) Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı kadrolarına 25 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Gümüşhane Üniversitesi:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde görev yapmak üzere 7 (yedi) Temizlik Görevlisi, 1 (bir) Sıhhi Tesisatçı, 1 (bir) Elektrikçi kadrolarına 9 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 19 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Gazi Üniversitesi:

Gazi Üniversitesi Hastanesinde görev yapmak üzere 40 (kırk) Temizlik Görevlisi (Kadın) ve 40 (kırk) Temizlik Görevlisi (Erkek) kadrolarına 80 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi:

Necmettin Erbakan Üniversitesi hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere 158 (yüz elli sekiz) Temizlik Görevlisi, 11 (on bir) Temizlik Görevlisi (Engelli), 5 (beş) Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü/TMY), 20 (yirmi) Güvenlik Görevlisi ve 80 (seksen) Hastabakıcı kadrolarına 275 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Üniversitesi:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Hastane bünyesinde çalıştırmak üzere 124 (yüz yirmi dört) Temizlik Görevlisi ve 66 (altmış altı) Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri Görevlisi kadrolarına 190 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Fırat Üniversitesi:

Fırat Üniversitesi Hastanesinde görev yapmak üzere 40 (kırk) Güvenlik Görevlisi, 75 (yetmiş beş) Hasta Bakımı ve) Temizliği Görevlisi, 6 (altı) Temizlik Görevlisi (Engelli), 7 (yedi) Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü/TMY) ve 145 (yüz kırk beş) Temizlik Görevlisi kadrolarına 273 Sürekli İşçi Alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Dokuz Eylül Üniversitesi:

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde görev yapmak üzere 40 (kırk) Güvenlik Görevlisi, 249 (iki yüz kırk dokuz) Temizlik Görevlisi, 29 (yirmi dokuz) Hasta ve Yaşlı Bakım Görevlisi kadrolarına 318 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Koruma ve Güvenlik Amirliği’nde görevlendirilmek üzere 108 (yüz sekiz) Temizlik Görevlisi, 75 (yetmiş beş) Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ve 32 (otuz iki) Güvenlik Görevlisi kadrolarına 215 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa:

İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Kardiyoloji Enstitüsünde resmi tatil hafta sonu ile diğer günlerde çalıştırılmak üzere 10 (on) Hasta ve Yaşlı Bakıcısı kadrosuna Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Atatürk Üniversitesi:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere 135 (yüz otuz beş) Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ve 160 (yüz altmış) Temizlik Görevlisi kadrolarına 295 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz.