14 Sözleşmeli Personel Alım İlanı! Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Çok Sayıda Personel Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 27 Kasım 2020 19:21

Kamu kurum ve kuruluşlarına çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanlarına ilişkin detaylar haberimizde…

Kamu İhale Kurumu Başkanlığı:

Kamu İhale Kurumu Başkanlığı 1 (bir) Kıdemli Uygulama Geliştirme Teknik Lideri, 2 (iki) Kıdemli Uygulama Geliştirici, 1 (bir) Ön Yüz Geliştiricisi, 1 (bir) Sistem Test Uzmanı, 1 (bir) İş Analisti, 7 (yedi) Uygulama Geliştiricisi olmak üzere 13 (on üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacaktır.

Başvurular, 2 Kasım – 13 Kasım 2020 (mesai bitimi) tarihleri arasında Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) yer alan “Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formu” nun elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurulması ve başvuru için istenen tüm belgelerin tarayıcıda (scanner) taratılarak söz konusu modüle yüklenmesiyle tamamlanmış olacaktır. Tüm başvurular elektronik olarak alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Ankara Kalkınma Ajansı:

Ankara Kalkınma Ajansına; Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri bölümlerinden veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denk kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak ve ilanda belirtilen diğer şartları sağlamak koşuluyla 2 (iki) Uzman, en az lisans düzeyinde mezun olmak ve KPSS P1, P2 veya P32 puan türlerinin birisinden en az 60 puan almış olmak koşuluyla 2 (iki) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular, 09/11/2020 tarihinden başlayarak 20/11/2020 tarihi saat 17:00’a kadar https://ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Ankara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 1 (bir) Veri Tabanı Yönetim Uzmanı, 1 (bir) Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, 1 (bir) Sistem Ve Network Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, 1 (bir) Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 (bir) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 (bir) Linux Sunucu Uzmanı, 1 (bir) Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 1 (bir) Sistem Uzmanı, 6 (altı) Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 (bir) Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı olmak üzere toplam 15 (on beş) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular, 02/11/2020 – 09/11/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacaktır. İstenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir. Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine 2 (iki) Tekniker ve 3 (üç) Teknisyen alınacaktır.

Başvurular, 10 Kasım 2020 (mesai bitimi) tarihine kadar “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA):

T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 4 (dört) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. Sınavda başarılı olan uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır). İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir. 

Başvurular, 15/11/2020 tarihinden itibaren 27/11/2020 tarihi saat 23.59’ a kadar https://ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Kafkas Üniversitesi:

Kafkas Üniversitesi 22 Hemşire (Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu), 35 Hemşire (Hemşirelik Lisans mezunu), 13 Ebe (Ebelik Lisans mezunu), 4 Ebe (Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu), 3 Eczacı, 4 Röntgen Teknisyeni (Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Programı ön lisans mezunu), 4 Röntgen Teknisyeni (Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Bölümü mezunu), 4 Laborant, 1 Psikolog, 2 Diğer Sağlık Personeli (Paramedik) olmak üzere toplam 92 (doksan iki) Sözleşmeli Personel alımı yapacaktır.

Başvurular, 27 Ekim – 10 Kasım 2020 (saat 17.00’e kadar) tarihleri arasında Üniversitenin web sayfasında (http://www.kafkas.edu.tr) yer alan “Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sistemi” nden online olarak yapılacaktır. Başvuru için istenen belgeler sistem üzerinden online olarak yüklenecektir.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı:

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan ilana göre; “TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç
ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 5 (Beş) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlar, Bölge illerinden (Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri) Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. İç denetçi Ajans merkezi olan Kastamonu’da istihdam edilecektir.” 

Başvurular, 18/11/2020 tarihinden başlayarak 29/11/2020 tarihi saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre; üniversitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Güzel Sanatlar Fakültelerinin birinden mezun olmak koşuluyla 2 (iki) Uzman alımı yapacaktır.

Başvurular www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle ilanda belirtilen belgelerle birlikte 02 Kasım – 16 Kasım 2020 tarihleri arasında “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara” adresinde olacak şekilde posta ile gönderilecektir.

İletişim Başkanlığı:

İletişim Başkanlığı, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; İngilizce dilinden 6 (altı  adet Mütercim-Tercüman alımı yapacaktır.

Başvurular, 06/11/2020 tarihi saat 23.59’ a kadar https://basvuru.iletisim.gov.tr internet sitesi üzerinden doldurulacak iş talep formu ile yapılacaktır.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi:

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, lisans mezunu ve 2020-KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış olmak koşuluyla 1 (bir) Büro Personeli alımı yapacaktır.

Başvurular, 09/11/2020 (saat 17:00) tarihine kadar www.mgu.edu.tr internet sitesinde bulanan Başvuru Formu eksiksiz doldurularak ilanda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen olarak yapılacaktır.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine en az KPSS 50 puan şartıyla 1 (bir) Programcı ve 1 (bir) Destek Personeli alınacak.

Başvurular 3 Kasım 2020 tarihine kadar Üniversitenin web sayfasında
yer alan başvuru formu tam ve eksiksiz doldurularak ilanda istenen belgelerle birlikte Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen olarak yapılacaktır. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

NOT: İlanda yer alan “Büro Personeli” alımı iptal edilmiştir. İptal ilanı için tıklayınız.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı:

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 5 (beş) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman ile 2 (iki) Destek Personeli olmak üzere toplam 8 (sekiz) Sözleşmeli Personel alımı yapacaktır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kayseri ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, personel alım ilanına başvuran ve sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalıştırılacaklardır. (Hukuk müşaviri Ajansın merkez çalışma ofisinin yer aldığı Kayseri’de görev yapacaktır.) 

Başvurular, 05/11/2020 tarihinden başlayarak 16/11/2020 tarihi saat 23.59’a kadar https://ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Düzeltme İlanı İçin TIKLAYINIZ.

Gazi Üniversitesi:

Gazi Üniversitesine 2 (iki) Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme), 1 (bir) Sağlık Teknikeri (Radyoterapi), 2 (iki) Diğer Sağlık Personeli (Eczane Hizmetleri), 1 (bir) Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter) ve 1 (bir) Tekniker olmak üzere 7 (yedi) Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Başvurular, 02/11/2020 tarihi saat 23.59’a kadar http://personelilan.gazi.edu.tr/ internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 (bir) Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 (iki) Sistem Uzmanı, 1 (bir) Veritabanı Yönetimi Uzmanı, 2 (iki) Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 (bir) Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı, 1 (bir) Siber Güvenlik Uzmanı, 1 (bir) Ağ Uzmanı ve 1 (bir) Proje Yöneticisi olmak üzere toplam 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak.

Başvurular 6 Kasım 2020 tarihine kadar ilanda belirtilen belgelerle ile birlikte, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na posta yoluyla (kargo/iadeli taahhütlü) yapılacaktır.

Diğer Ayrıntılar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.